Akty prawne
Ustawa z dnia 10

Ustawa z dnia 10.12.1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.

Ustawa z dnia 29.05.1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodziny.

Rozporządzenie MON z dnia 10.01.2006 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a takze właściwośc i tryb postępowania Wojskowych Komisji Lekarskich w tych sprawach.

Rozporządzenie MON z dnia 6.10.2005 r. w sprawie umieszczania osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego.

Ustawa z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Rozporządzenie MON z dnia 24.06.2009 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi.

Rozporządzenie MON w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin.

Orzecznictwo sądowe.

 


Akty prawne