Kontakt
GODZINY OTWARCIA PUNKTU INFORMACYJNEGO

GODZINY OTWARCIA PUNKTU INFORMACYJNEGO

Poniedziałek

od

900

do

1500

Wtorek

od

900

do

1500

Środa

od

1100

do

1700

Czwartek

od

900

do

1500

Piątek

od

900

do

1500

 

PUNKT INFORMACYJNY

W naszym Biurze funkcjonuje etatowy punkt informacyjny, w którym mogą Państwo otrzymać wszelkie informacje związane ze swoimi świadczeniami, dowiedzieć się o wszelkich nowościach a także otrzymać druki i złożyć informacje o zmianach dotyczących Państwa świadczeń.

Osoby nowo zwolnione przyjmowane są od poniedziałku do piątku
w godzinach od 900 - 1500

Adres: ul. Złota 5, 00-909 Warszawa

Tel.:  (22) - 6879-359,  (22) - 6879-216,  (22) – 6879-004

 

Adres e-mail: wbewarszawa@wp.mil.pl

 

Nowa strona internetowa: www.wbewarszawa.wp.mil.pl

 

 

WYKAZ TELEFONÓW

DYREKTOR

przyjmuje interesantów w sprawach skarg w każdą środę w godz. od 1200 do 1600.

Tel.: 22 - 6879-210

e-mail: DYREKTOR

Z-ca DYREKTORA

przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura.

Tel.: 22 - 6879-516

e-mail: Zca DYREKTORA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

udziela informacji codziennie w godzinach pracy biura.

Tel.: 22 - 6879-325

e-mail: KSIĘGOWY

WYDZIAŁY I SEKCJE

Wydział I

zakres spraw od nr 1 do 19960 oraz od 30000 do 31999

e-mail: WYDZ_I

Wydział II

zakres spraw od nr 19961 do 29999

zakres spraw od nr 33001 do 34625

e-mail: WYDZ_II

Wydział III

zakres spraw od nr 34626 do 43660

e-mail: WYDZ_III

Wydział IV

zakres spraw od nr 43661 do 51622

e-mail: WYDZ_IV

Wydział V

zakres spraw od nr 51623 do ....

e-mail: WYDZ_V

Sprawy socjalne

Tel.: 22 – 6879-570  lub

 22 – 6879-075

e-mail: KSW

Sekcja wierzytelności

Tel./fax: 22 – 6879-605 lub

 22-6879-006

e-mail: KW

Świadczenia zagraniczne

Tel. 22 – 6879-526

e-mail: unia@wbewawa.zillion.pl

Rekonwersja

 

Tel. 22 – 6879-263 lub

Tel: 22 – 6879-135

ZAKRES SPRAW I TELEFONY KONTAKTOWE

1

-

3526

Tel.: 6879-621

3527

-

11544

Tel.: 6879-518

11545

-

15932

Tel.: 6879-530

15933

-

18033

Tel.: 6879-518

18034

-

19960

Tel.: 6879-621

19961

-

23711

Tel.: 6879-630

23712

-

28527

Tel.: 6879-101

28528

30000

33001

-

-

-

29999

31500

34625

Tel.: 6879-988

Tel.: 6879-518

Tel.: 6879-988

34626

-

37147

Tel.: 6879-566

37148

-

39813

Tel.: 6879-554

39814

-

43660

Tel.:-6879-684

43661

-

48334

Tel.: 6879-045

48335

-

51622

Tel.: 6879-315

51623

-

…….

Tel.: 6879-563

Nowo zwolnieni

-

 

Tel.: 6879-478

 

 

 

 

ZAKRES TERYTORIALNY

Mapa

ORGAN NADRZĘDNY

Organem nadrzędnym dla Wojskowych Biur Emerytalnych jest

 Departament Spraw Socjalnych MON.

adres:
Departament Spraw Socjalnych MON
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

 

ORGANY ODWOŁAWCZE

Organem odwoławczym od decyzji Dyrektora WBE z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych jest Sąd Okręgowy XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

adres:
Sąd Okręgowy XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie
Al. Solidarności 127
00-951 Warszawa

Organem odwoławczym od decyzji Dyrektora WBE z zakresu: świadczeń pieniężnych przysługujących przez okres jednego roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej i rekonwersji jest Departament Spraw Socjalnych MON.

adres:
Departament Spraw Socjalnych MON
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

 

WAŻNE ADRESY

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Ministerstwo Obrony Narodowej

 


Kontakt